Yhtiötietoutta

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on Kuusamon kaupungin 100% omistama osakeyhtiö. Vuokrataloyhtiö on Kuusamon kaupungin keskeinen asuntopoliittinen väline. Vuokratalojen hallinto määräytyy osakeyhtiölain mukaan. Ylimpänä päättävänä elimenä on yhtiökokous. Yhtiökokous valitsee jäsenet yhtiön hallitukseen. Taloyhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme tulee omistajan ja kaksi asukkaiden nimeämistä ehdokkaista. Yhtiön hallitus vastaa yhtiön laajakantoisista strategisista päätöksistä. Operatiivisesta toiminnasta vastaava yhtiön toimitusjohtaja vie käytäntöön yhtiön hallituksen päättämät asiat. Yhtiön toimintaan keskeisesti vaikuttavaa lainsäädäntöä on mm. kuntalaki, osakeyhtiölaki, aravalaki, huoneenvuokralaki (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta) ja tietosuojalaki. Varsinaista asumista säätelee myös yhtiön omat järjestyssäännöt.

Yhtiömme arvot ovat sujuva palvelu, turvallisuus, asiakasystävällisyys, yhteistyö ja kodikkuus. Yhtiömme tarjoaa ja ylläpitää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja nykyisille ja tuleville kuusamolaisille.

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on Koillismaan suurin vuokranantaja. Yhtiöllä on asuntokannassaan 819asuntoa. Yhtiön asunnot sijaitsevat Kuusamon kaupungin keskustassa, Rukalla ja Käylässä. Yhtiön liikevaihto on 5,5 miljoonaa €. Yhtiön liikevaihto muodostuu asukkailta kerättävistä vuokrista ja käyttökorvauksista. Perittävällä vuokralla rahoitetaan yhtiölle kiinteistönpidosta aiheutuvat pääomamenot (rakennus- ja perusparannuslainojen lyhennykset ja korot) ja käyttökulut (mm. lämpö, vesi, sähkö, palkat, korjaukset, vakuutukset, verot, tontinvuokrat, jätehuoltomaksut yms.). Keskimääräinen enimmäisvuokra on n. 10,2 €/m2/kk. Yhtiön palveluksessa on 10-12 henkilöä. Yhtiön asiakkaina on vuositasolla 10 % kuusamolaisista.